Nodel ITI

1. DIVDA COLONY
2. GHOGHAMBA
3. GIA ANIAD
4. GIA GOLLAV
5. GIA KALOL
6. GIA Morvarena
7. GIA Varadhari
8. GIA VEJALPUR
9. GIA RAMPUR-KANKANPUR
10.GODHARA
11.HALOL
12.LUNAWADA
13.SANTARAMPUR
14.SF Gayatri Yuvak Mandal
15.SF Kaleshwari Shikshan Trust
16.SF Madrasa Jamiyah Rahemaniyah Arebiyah Islamiyah
17.SF Mahisagar Jan Kalyan Trust
18.SF Nootan Education Trust
19.SF Sardar Patel Cheritable Trust
20.SF Sardar Patel Cheritable Trust
21.SHAHERA